Geschiedenis

 

EEN STREEPJE GESCHIEDENIS

De IVde scoutsgroep Sint-Jan Berchmans bestaat al meer dan 100 jaar (1914-heden)

Omstreeks 1900 schreef Baden Powel een zakboekje voor de jonge soldaten dat als naam meekreeg: Aids to Scouting. Dit boekje kende een enorm succes; ook bij de jongeren in Engeland en België. In minder dan geen tijd schaarden duizenden jongens en meisjes zich achter de ideeën van Baden Powell.

Meerdere jongeren, maar ook ouderen, traden toe tot het fascinerend verkennerspel. De broederband Baden Powell Belgian Boy Scouts was ontstaan.

Het virus drong ook door de muren van Aartsbisschoppelijk College Sint-Jan Berchmans aan de Meir. Een jonge 27-jarige priester-leraar E.H. René Kannaerts en een student François Simon werden door de verkennersziekte besmet en slaagden erin een achttal leerlingen rond zich te scharen. Zo werd binnen de muren van het college de eerste steen gelegd van wat later, en tot op heden de Vierde Sint-Jan scoutsgroep zou worden.

Dit alles was niet zo vanzelfsprekend voor het -toenmalige- bestuur van het college en menig leraar-priester zag met argwaan die jonge gasten hun gangen gaan.

DE OORLOGSJAREN 

Einde 1940 is er plots een mededeling van de bezettende macht dat het college in enkele uren tijd moet kunnen ontruimd worden. De scoutskar en al het materiaal worden dan verdeeld en, zo de nood aan de man komt, naar diverse plaatsen vervoerd, eender waar het onderdak kan vinden.

Augustus 1941 wordt in alle oorlogsmiserie een onvergetelijke maand, wanneer op een kamp in Pulle, gehouden voor kinderen van gedeporteerden en krijgsgevangenen, Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Boudewijn ons daar met een bezoek komt vereren. 

Een hoogdag in onze geschiedenis: de Prins die met ons aan tafel zat, die rond een kampvuur naar de liederen luisterde en die de kampvuurnummertjes aandachtig volgde. Het Gulden boek van de IVde getuigt ook nu nog van dit bezoek daar het Z.K. Hoogheid behaagd heeft ze zijn handtekening in te plaatsen.

HET HEDEN 

De IVde scoutsgroep bestaat nog steeds! We zijn een hechte groep die zijn steun haalt uit kameraadschap en collegialiteit. Er komen elk jaar nog leden bij, en die willen voor geen geld van de wereld meer weg!